Reklama
 
Blog | Petr Brož

Skvělý dárek k Vánocům od Senátu České republiky Wikipedii!

V říjnu 2012 proběhly na území České republiky doplňující senátní volby, v jejichž rámci byla zvolena třetina zákonodárců do horní komory parlamentu, konkrétně 27 zástupců z celkových 81. Tito zástupci budou po dobu 6 let reprezentovat své voliče a dle svého uvážení schvalovat, zamítat či navracet dolní komoře parlamentu předkládané návrhy zákonů.

Zvolení zástupci tedy představují významné osobnosti českého veřejného života, které budou mít značný dopad na zdejší dění. Díky této moci se zvolené osobnosti dostávají do popředí zájmu veřejnosti a není divu, že o nich editoři Wikipedie zakládají biografické články. Již dávno ale není Wikipedie pouze o textech. Pro většinu hesel se snaží wikipedisté získat i multimediální materiál, který by ilustroval předmět článku. A co může být u biografického článku více ilustrativní než fotografie osobnosti, o které článek pojednává? Vyvstává tedy otázka, kde získat fotografie významných osobností v dobré kvalitě pod svobodnou licencí.

Podobnou otázku si již dávno položili členové Wikimedia Deutschland (WMDE), kterým se povedlo rozběhnout naprosto dechberoucí a skvělý projekt. Během něho navazují spolupráci s jednotlivými zemskými sněmy a na jejich půdě následně fotografují jednotlivé členy. Tímto úspěšným projektem jsme se rádi nechali ve Wikimedia Česká republika (WMCZ) inspirovat. Naše současné aktivity tudíž přímo navazují na německou myšlenku. Proto jsme iniciovali se Senátem ČR jednání, zda by bylo možné senátory vyfotografovat vlastními silami či rovnou získat existující snímky pod licencí kompatibilní s politikou projektů Wikimedia.

A co jsme museli během jednání překonat? Za prvé stud a ostych. Bylo potřeba si uvědomit, že pokud si člověk bude klást malé cíle, nikdy neprorazí. A proč si tedy nedat hned na začátek jako cíl téměř to nejvyšší? Senát České republiky. Čím je totiž cíl odvážnější, tím lépe pak bude sloužit jako vzor pro další příležitosti. Co nejhorší by se nám mohlo stát kromě odmítnutí? A tak zástupce WMCZ překonal ostych a prostřednictvím e-mailu oslovil tiskovou mluvčí Kanceláře Senátu ČR se žádostí o poskytnutí fotografií anebo prostor, ve kterých by bylo možné senátory a senátorky vyfotografovat. Dopis byl doprovázen vysvětlením, proč je vhodné, aby fotografie byly volně dostupné a tedy využitelné pro Wikipedii, a byl zastřešen občanským sdružením WMCZ. Co bylo hlavním argumentem pro úspěch žádosti? Nepřekvapíme, ale byla to právě masová využívanost Wikipedie všemi generacemi. Wikipedie se již dávno stala naprosto nedílnou součástí všedního života a současně prvním (a často i posledním) místem, kde uživatelé internetu hledají informace. Postupně se tak dostáváme do situace, že co není na Wikipedii, přestává s trochou nadsázky existovat. Tento závěr si začíná uvědomovat stále více lidí i mimo wikipedistické hnutí.

Přestože se nám nepovedlo získat fotografie všech 81 senátorů a senátorek kvůli složitým autorsko-právním vztahům u starších fotografií, jak jsme si na začátku vytyčili, můžeme i tak oslavovat úspěch. WMCZ se povedlo získat 23 fotografií nově zvolených zástupců a hlavně příslib pro další roky, že i v případě další volby za 2 roky budou fotografie opět uvolněny pod svobodnou licencí. WMCZ se tak podařilo navázat dlouhodobou spolupráci s významnou státní institucí, což bude možné v budoucnu dobře zhodnotit. Spolupráce se Senátem České republiky může fungovat jako inspirativní odrazový můstek pro navazování spolupráce s dalšími institucemi a partnery ze státní i nestátní sféry, ať už mimo organizované projekty či v rámci celosvětově úspěšných projektů GLAM.

Dovolte nám, abychom jménem WMCZ tímto poděkovali ochotě zástupců Senátu České republiky. Velmi si ceníme Vaší pomoci a chuti uvolnit fotografie a tím pomáhat šířit svobodně informace celosvětově. Budeme se těšit na další spolupráci!

Originálně napsány pro blogy Wikimedia Česká republika a Wikimedia Foundation.

Reklama