Reklama
 
Blog | Petr Brož

Fotografický workshop ve skleníku Fata Morgana, aneb wikipedisté zlepšují své schopnosti

 

Občanské sdružení Wikimedia Česká republika připravilo ve spolupráci s WikiProjektem Chráněná území a Portálem Fotografie další z řady odborných workshopů zaměřených na fotografování živé přírody kolem nás. Oproti předchozímu setkání, kdy se wikipedisté a další zájemci z řad široké veřejnosti učili v přírodě jednotlivé rostliny poznávat a fotografovat ty nejlepší části pro pozdější poznání, tentokrát bylo cílem vysvětlit teorii fotografování, následně si tyto teoretické dovednosti hned vyzkoušet v praxi a po skončení fotografování společně fotografie zhodnotit. Patronací nad vedením setkání převzal Topi Pigula, významný český fotograf, který často publikuje své fotografie v prestižních časopisech.

I přesto, že tento odborný seminář proběhl v zimě, rozhodně bylo co fotografovat. A to díky navázání spolupráce s Botanickou zahradou hlavního města Prahy, která nám umožnila navštívit skleník Fata Morgana, fotografovat a následně fotografie uvolnit pod svobodnou licencí. Před samotnou návštěvou zahrady jsme se setkali u počítače, kde jsme společně procházeli zásady zlatého řezu, kompozice, používání externího blesku, stativu a dalších teoretických předpokladů pro pořizování kvalitních fotografií. Po teoretické přípravě se zájemci přesunuli do skleníku. Zatímco venku panoval prosincový mráz a silnice pokrývala silná vrstvy ledovky, zájemci o fotografování se namísto toho potili v tropickém klimatu, kde teploty přesahovaly i 25 °C. A nepotili se jen fotografové, mnohem více tato náhlá změna teploty a vysoká vlhkost vzduchu neseděla přinesené technice. Ta se záhy po vybalení obalila do nepříjemného oparu mlhy kondenzující na fotoaparátech. Snaha čistit čočky a otírat vysráženou vodu byla marná. První půlhodinu praktické části fotografování jsme kvůli tomu museli strávit čekáním, až se technika zahřeje a přestane se rosit. Naštěstí v budově byl sušák na ruce, který vhodně posloužil i pro sušení objektivů. A tak jsme se nakonec mohli vrhnout na fotografování krás tropické přírody.

Reklama

V průběhu fotografování měli všichni účastníci možnost si samostatně vyzkoušet své dovednosti a nově získané znalosti. Mezi nimi průběžně procházel zkušený lektor – fotograf Topi Pigula, se kterým měli možnost konzultovat nastavení fotoaparátu či se jen poradit o kompozici nebo vhodnosti nasvícení. Během tří hodin ve skleníku vznikly stovky fotografií, ze kterých účastníci následně po skončení vybrali několik nejzajímavějších snímků. Nad nimi pak proběhla mezi všemi diskuse, během které se účastníci snažili vzájemně upozornit na případné chyby a přednosti snímků. Všichni tak měli možnost vyslechnout si zpětnou vazbu k výsledkům celodenního workshopu.

Celkově se na akci přihlásilo 13 lidí, z čehož pouhých 5 bylo zkušených wikipedistů. Zbytek představovali zájemci z řad široké veřejnosti, kteří neměli s editováním žádné, či jen velmi malé zkušenosti. K přilákání pozornosti k této události jsme využili jak fanouškovskou stránku o chráněných územích na Facebooku, tak i osobní výzvy mezi své známé. Tohoto úspěchu, kdy podíl zájemců z prostředí mimo Wikipedii byl takto vysoký, si obzvláště ceníme, jelikož nám to dalo možnost hovořit s lidmi o Wikipedii, představit její myšlenku a fungování a případně pro její tvorbu zaujmout nové editory. Výsledkem tedy nebylo jen zlepšení našich dovedností, pořízení desítek zajímavých fotografií, ale i probuzení zájmu mezi newikipedisty. To, jestli se někdo z nich rozhodne podílet na tvorbě v budoucnu, ukáže až čas. Nicméně i tak se nám určitě povedlo zlepšit povědomí a jméno Wikipedie.

Akce byla financována skrze grantový projekt Mediagrant Wikimedia Česká republika při celkových nákladech 3069 Kč. Pevně věříme, že se brzy podaří podobnou akci opět zorganizovat pro další zájemce. Organizačně akci připravil wikipedista Svajcr, kterému tímto patří velké díky od všech, co se workshopu zúčastnili!

Účastníci měli možnost si vyzkoušet různé fotografické techniky, včetně používání odrazných ploch pro přisvícení objektu. Autor: Jagro/CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Účastníci měli možnost si vyzkoušet různé fotografické techniky, včetně používání odrazných ploch pro přisvícení objektu. Autor: Jagro/CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

 

Článek původně psán pro blog občanského sdružení Wikimedia Česká republika.