Reklama
 
Blog | Petr Brož

Kdy je ten správný čas podpořit finančně Zelené? Kdykoliv!

Chtělo by se napsat: volby se blíží, proto právě teď Strana zelených potřebuje vaší ochotu ji podpořit a to vlastním nasazením i financemi! Jenže toto tvrzení není správné. Volby se na nás valí v podstatě každým rokem – žijeme tak v situaci nepřetržité předvolební kampaně – a strana jako taková musí fungovat neustále, tedy i v mezidobí voleb. Správně je proto uvést, že my v Zelených vaši pomoc potřebujeme každým dnem. A to na celostátní, ale i (a to ještě v mnohem větší míře) na komunální úrovni. Je to totiž právě vaše ochota se zapojit do chodu Zelených, která nám umožňuje se spolupodílet na demokratickém fungování české společnosti a měnit své okolí k lepšímu.

Jak už to tak bývá, peníze jsou v některých věcech (bohužel) až na „prvním místě“. Aktivity Zelených stojí a padají na dvou základních předpokladech; že máme dostatečné množství dobrovolníků, kteří mají chuť konkrétní aktivitu zrealizovat, a že máme dostatečné množství financí na samotnou realizaci. Zatímco o nápady a nadšení nebývá mezi Zelenými nouze, s financemi to bývá horší. Na komunální úrovni máme často nápad, na který těžko sháníme peníze, ať už se jedná o zaplacení odborné studie, přípravu přednášky, nebo náklady spojené s tiskem apod. Nepřispívá k tomu ani mylně rozšířený názor, že politická strana je dobře prosperující „podnik“ zabezpečený příspěvky ze státního rozpočtu, který nevyžaduje (či napsáno jinak, který si nezaslouží) naši finanční podporu.

Přitom bez finančních prostředků není žádná strana schopna zdravě fungovat ani efektivně vést volební kampaň;  tedy komunikovat se svými potenciálními voliči a tím mít možnost reálně měnit dané politické prostředí. Když se podíváme na hospodaření Zelených za několik let, zjistíme, že se státní příspěvek na chod strany (získaný díky překročení hranice 3 % v minulých volbách do poslanecké sněmovny) podílí společně s příspěvkem na úhradu volebních nákladů (získaný za každý získaný hlas ve volbách do poslanecké sněmovny a evropského parlamentu) jen z části na jejím financování. Jsme finančně závislí na počtech našich členů a členek v místních základních organizacích, od kterých získáváme členské příspěvky, ale významně i na finančních darech sympatizantů a sympatizantek, kteří se rozhodnou naše snažení podpořit.

strana_zelenych_darci

Grafy ukazují vývoj výše darů fyzických osob Straně zelených mezi roky 2009 až 2016 a počet fyzických dárců ve stejném období. Dárcovsky nejsilnějším byl rok 2014, kdy probíhaly komunální volby do obecních zastupitelstev. Data převzata z výročních zpráv Strany zelených.

Přitom finančně nejtíživější situace bývá na úrovni základních organizací působících ve vašich obcích, kde se organizují aktivisté a aktivistky zaměřující se na řešení místních témat. Základní organizace jsou totiž převážně finančně závislé na členských příspěvcích a na darech fyzických osob sympatizujících s jejich fungováním, k čemuž jsou příležitostně podporovány grantovými projekty směřujícími z centrály Strany zelených. Na komunální úrovni jsme svým způsobem nikdy neopustili první polovinu 20. století, kdy si politické strany vystačily s dary svých stoupenců a členských příspěvků. Jenže ta doba je již pryč. Politické strany dnes nemají desítky až stovky tisíc členů jako kdysi, ale zpravidla jen pár tisíc – díky obecnému znechucení z politiky. Na místní úrovni proto buňky jednotlivých politických stran tvoří často skupinky o pár (desítkách) lidech, takže příjmy z členských příspěvků bývají mizivé. V řadě obcí, kde Zelení působí, jsou navíc aktivity místní buňky sponzorovány těmi, kteří jsou současně i členy a členkami Zelených. Ti tak ve výsledku neinvestují do snahy o zlepšení obce pouze svůj čas, ale i vlastní finance. Přitom z jejich práce, aniž si to uvědomujeme, často těžíme všichni, kdo v dané obci žijí – u nás například tím, že se můžete dozvídat o důležitých tématech, o kterých městský úřad našeho města v podstatě mlčí.

Nabízí se proto otázka, jestli (zrovna nyní před dalšími volbami) by nebyla vhodná doba těmto nadšencům svým způsobem poděkovat. A to formou zaslání finančního daru na transparentní účet Strany zelených, který by nám pomohl pokračovat v naplňování naší vize proevropské, liberální a zelené společnosti. Když navíc uvedete do poznámky název místní základní organizace či obce, kde jsou Zelení aktivní (např. SZ Jesenice), Váš dar se dostane v plné výši přímo na místní úroveň až ke konkrétní místní buňce. A že nejste sympatizanti Zelených, nebo nejsme ve vaší obci aktivní? Vězte, že za vaší peněžitou pomoc budou rády i další demokraticky smýšlející politické strany nevelkého vzrůstu, např. PirátiLES, nebo STAN, kde čelí podobným, ne-li ještě větším finančním úskalím v rozvoji své činnosti.

strana_zelenych_darci_pirati

Srovnání roční výše darů a počtu dárců Strany zelených s Českou pirátskou stranou. Jak je vidět, relativně nízký počet dárců a darovaných peněz netrápí jen Zelené, ale i další z menších českých stran. Autor příspěvku děkuje Adamovi Zábranskému, členovi Pirátů a zastupiteli hlavního města Prahy v jedné osobě, za pomoc se získáním dat o pirátských dárcích a dárkyních.

Pojďte nás proto (nebo naše prodemokraticky smýšlející politické konkurenty…) v našem politickém snažení finančně podpořit! Zasloužíme si to

Mgr. Petr Brož, Ph.D.

Předseda základní organizace Strany zelených Jesenice

Reklama